Hoe wordt er online gesproken over het thema ‘wonen’?

Spotler Engage • 9 minuten leestijd • 04/02/2022
Media monitoring, Social media
Featured image

Een terugblik op 2021 om vooruit te kunnen gaan in 2022!

Op 16 maart 2022 is het zover, dan mogen Nederlandse inwoners stemmen op de gemeenteraadsleden. Gemeenteraadsleden die ook de belangen van jouw woningcorporatie behartigen. Dit is dus hét moment om jouw agendapunten onder de aandacht te brengen bij gemeenteraadsleden én inwoners. Wat is jullie visie op het woonbeleid en hoe geven jullie daar lokaal invulling aan?
Speciaal voor jou hebben wij met media monitoring onderzocht wat er het afgelopen jaar is gebeurd rond het politieke speerpunt: wonen!

De bevindingen lees je in dit blog. Laat je inspireren en ga met de inzichten aan de slag. Zo ben je goed voorbereid op de komende verkiezingen én de periode daarna!

Monitoren van speerpunten: de voordelen

Terugblikken op het jaar geeft je een goed overzicht van belangrijke thema’s die van invloed zijn geweest op jouw organisatie en reputatie. Een goede media analyse geeft een overzicht van je zichtbaarheid over het afgelopen jaar en laat je precies zien hoe je ervoor staat. Deze input helpt je bij het opstellen van beleid en het bepalen van je communicatiestrategie en uitvoering. De belangrijkste inzichten kun je delen met alle interne en externe stakeholders zodat de impact van de communicatieafdeling inzichtelijk en meetbaar wordt.

Wonen in 2021: een analyse van online media data

Wonen. Voor veel gemeenten een grote opgave met veel stakeholders die elk hun eigen belangen en focuspunten hebben. We hebben gekeken waar het online gesprek over wonen in 2021 over ging. Voor het opstellen van de analyse hebben we alle publieke online mediaberichten van januari 2021 tot en met november 2021 geanalyseerd in Engage. We hebben gezocht op onderwerpen voor de woonsector in het algemeen en op de thema’s die beschreven staan in de laatste Aedes Agenda.

Zowel huurders als woningcorporaties demonstreren tegen de wooncrisis

In 2021 wordt er in publieke media ruim 117.000 keer gesproken door en over woningcorporaties, waarvan 30% via nieuwsmedia en 70% via sociale media. Om erachter te komen welke onderwerpen er spelen, zoomen we dieper in op de maanden waarin er het meest is gesproken over de sector: februari en september.
In februari verschijnen er vele social mediaberichten over de aangekondigde sloop van Vestia van de Tweebosbuurt in Rotterdam. We zien berichten over het protest van huurders, de Woonbond en de Bond Precaire Woonvormen. Hieruit blijkt dat het belangrijk is dat huurders zich gehoord voelen en betrokken blijven bij de plannen in en rondom hun wijk om woonzekerheid (zo goed als mogelijk) te kunnen blijven garanderen.

Daarnaast staat in februari ook de huurverhoging centraal. Over huurverhoging, een onderwerp dat vaak voor veel onvrede zorgt onder huurders, verschijnen in combinatie met woningcorporaties ruim 1.500 berichten in 2021. In de media ontdekken we in de discussie duidelijk twee tegenstrijdigheden: De focus op een kortetermijnoplossing – versus een langetermijnoplossing. Waar woningcorporaties en belangenbehartigers aangeven dat bijvoorbeeld huurbevriezing geen langetermijnoplossing is, zijn de Huurdersbond, Huurdersclub en Huurdersopstand juist heel blij met de bevriezing.

Tot slot gaat in 2021 een groot deel van de berichtgeving over de verhuurderheffing. Woningcorporaties en hun bestuursleden laten door het jaar heen, maar vooral in september, weten hoeveel ze kwijt zijn aan verhuurderheffing en wat ze anders met dit geld hadden kunnen doen: nieuwe en betaalbare (sociale) huurwoningen bouwen. Het is vooral opmerkelijk hoeveel leden van het raad van bestuur van corporaties zich hierover uitspreken, én zoals we inmiddels weten met het gewenste effect.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zorgt daarnaast via social media voor extra draagvlak op dit onderwerp via social media en plaatst hierover meerdere berichten.

De 4 belangrijkste prioriteiten van Aedes in beeld

Aedes, de vereniging voor woningcorporaties, heeft vijf prioriteiten opgesteld in de Aedes-Agenda van 2020 tot en met 2023. Dit zijn de belangrijkste doelen van woningcorporaties voor de komende jaren. Wij hebben de vier prioriteiten die in 2021 de meeste media aandacht hebben gekregen voor je geanalyseerd. Want, om vooruit te gaan is het goed om eerst achteruit te kijken naar deze prioriteiten.

De prioriteiten met de meeste media-aandacht in 2021 zijn:
1. Huurwoningen in gemengde wijken waar mensen zich thuis voelen (14,9% van het totaal aantal berichten over de sector);
2. Overal voldoende en passende sociale huurwoningen (14,1%);
3. Huren die bewoners kunnen betalen (9,8%); en
4. Duurzame huurwoningen zonder extra woonlasten voor huurders (4,3%).

1. Huurwoningen in gemengde wijken waar mensen zich thuis voelen: De politiek wordt opgeroepen om bij te dragen aan wijken waar iedereen zich thuis voelt
Binnen deze prioriteit staat de Actieagenda Wonen (in februari en maart) en de hashtags #kiesvoorwonen (in maart), #leefbaarheid en #vitalewijken (in mei) centraal. Aedes en Aedes-voorzitter Martin van Rijn roepen het kabinet diverse keren op tot extra financiering om wijken leefbaar te maken of te houden. Daarnaast hebben we gekeken welke personen of organisaties het meest actief berichten over deze prioriteit. De top influentials voor deze prioriteit zijn, naast aan Aedes gerelateerde personen, platform De Vernieuwde Stad, en woningcorporaties Portaal Wonen en Rochdale.

2. Overal voldoende en passende sociale huurwoningen: De zoektocht naar een oplossing voor de wooncrisis
Binnen deze prioriteit staat de Actieagenda Wonen (in februari en maart) en de afschaffing van de verhuurderheffing (in september) centraal. Beide onderwerpen worden door de sector gezien als oplossingen voor de wooncrisis. Ook huurders, journalisten en diverse politici (waaronder VVD-leden) zijn het hier mee eens. Daarnaast is het weer goed om te kijken welke personen of organisaties het meest actief berichten over deze prioriteit. In het algemeen zijn dit adviseur opdrachtgeverschap bij Aedes Maarten Georgius en de Bond Precaire Woonvormen (BPW). Vanuit de woningcorporaties worden Vestia en Ymere het meest genoemd in combinatie met deze prioriteit.

3. Huren die bewoners kunnen betalen: Vooral betaalbaarheid speelt zich af in het mediadebat
Een grote piek in het volume wordt gevonden in oktober, wanneer woningcorporaties worden gezien als een deel van de oplossing voor de wooncrisis. NPO TV-programma Nieuwsuur deelt via Twitter een rapportage waaruit blijkt dat Wenen veel betaalbare woningen heeft door de bijzondere rol van woningcorporaties. Als het over betaalbare woningen gaat zien we ook hier de relatie met de Actieagenda Wonen (in februari en maart) en de afschaffing van de verhuurderheffing (in september). Met het geld dat corporaties overhouden door de afschaffing van de verhuurderheffing kunnen ze zich weer focussen op betaalbare huurwoningen en ook in het Actieplan wordt nadrukkelijk gezegd dat “betaalbaar, veilig en duurzaam wonen” op nummer 1 staat. Woningcorporaties taggen zelf veelvuldig demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren met teksten zoals: “Veel liever hadden we 1.000 woningzoekenden aan een betaalbare woning geholpen”.

4. Duurzame huurwoningen zonder extra woonlasten voor huurders: Vraagtekens bij de focus op duurzaamheid van de sector
Woningcorporaties hebben voor de prioriteit Duurzame huurwoningen een aantal partners die ze helpen bij het bereiken van dit streven. Zo berichten expertblog Duurzaam Gebouwd, bouwbedrijf BAM Wonen en kennisorganisatie Platform31 geregeld over deze prioriteit in 2021. Ook sectormedia zoals Vastgoed Journaal en Corporatiebouw delen veelvuldig berichten over Duurzame huurwoningen.

In maart wordt de sector afgerekend door Nieuwsuur voor het niet nakomen van afspraken zoals eerder gemaakt door sectorleden in het Klimaatakkoord.

Volgens de sector moeten er niet alleen meer investeringen komen vanuit het kabinet (zoals te zien is in de Actieagenda Wonen en mogelijk wordt gemaakt door het afschaffen van de verhuurderheffing), ook moet er intensief worden samengewerkt tussen gemeenten en woningcorporaties om tot duurzame oplossingen te komen. Diverse succesverhalen van samenwerkingen tussen corporaties en gemeenten zoals Amsterdam, Krimpen aan de IJssel en Goirle onderstrepen dit belang. Huurders en huurdersverenigingen geven daarbij wel aan dat deze verduurzaming niet “over de rug van de huurder” mag gaan.

Wonen in beeld: de conclusie

Na het lezen van bovenstaande bevindingen kom je erachter dat Leefbare Wijken het meest besproken wordt, Voldoende woningen vele kansen biedt, Betaalbare woningen niet kan worden bereikt zonder hulp van de politiek en het thema Duurzame huurwoningen een streven is waar nog veel vraagtekens over worden geplaatst vanuit de maatschappij. Hoe sluit jouw organisatie aan bij elk thema? Waar richten jullie je vooral op? Met welke vraagstukken zijn jullie aan de slag gegaan?

En nu.. vooruit in 2022

Je weet nu niet alleen welke prioriteiten je scherp in de gaten moet houden, maar ook wat er hierover het afgelopen jaar speelden, wie er aan het gesprek mee deed en hoe de politiek zich hierin mengde. Aan jou de taak om:

 • Deze prioriteiten te blijven monitoren;
 • Te monitoren hoe jouw organisatie zich verhoudt tot deze prioriteiten;
 • Te analyseren hoe het gesprek zich (lokaal) ontwikkelt en wat de focus van de discussie is;
 • Inzichten te formuleren waar jouw organisatie direct mee aan de slag kan;
 • En deze inzichten om te zetten in slimme acties binnen de organisatie.
 • Geïnspireerd? Deel dit bericht!
  Spotler Engage
  Bij Spotler Engage hebben we een oprechte passie voor klantcontact, media monitoring en reputatiemanagement. We voeden onszelf continu met nieuwe kennis omtrent baanbrekende technologieën in deze branches. En uiteraard delen we deze kennis met liefde! Duik eens in onze whitepapers, ebooks, blogs, industry reports en succesverhalen. Hang je al aan onze lippen? Hopelijk kunnen we ons enthousiasme op je overbrengen en een mooi gesprek met je aanknopen!

  Gerelateerde items

  Spotler Engage • 6 minuten leestijd • 28/02/2023

  De kansen en uitdagingen van webcare voor woningcorporaties

  Een woningcorporatie vormt een belangrijke stabiele factor voor bewoners. De maatschappij verandert en ook woningcorpora...
  Lees verder Arrow right
  Pearl • 6 minuten leestijd • 07/06/2021

  Hoe verbeter je het contact met huurders?

  Je huis is een veilige haven, een plek waar je je thuis wilt voelen. Gebreken aan de woning of de omgeving eromheen zorg...
  Lees verder Arrow right
  Spotler Engage • 3 minuten leestijd • 11/09/2019

  Luisteren naar bewoners bespaart kosten voor je woningcorporatie

  Als een woningcorporatie aangeeft te willen veranderen in de aansluiting bij haar klanten, dan betekent dit in het beste...
  Lees verder Arrow right